Home | Contact   

DEJONGDEJONG MUSIC PUBLICATIONS

Transcriptions for Organ Duet Compositions for Organ Duet Arrangements for Vocal Ensembles Compositions by DeJongDeJong Arrangementen op maat Order cd's Index
Folk Songs Christmas Carols Naardense Psalmen Vocal male ensemble

Christmas Carols

A la Nanita nana
Spanish traditional, 17th or 18th century

A Maiden most gentle
French traditional

Cradle Song
Mel.: W. Y. Hurlstone (1900)

De Herdertjes lagen bij nachte
Dutch carol,15th or 16th century

Een kind geboren
Dutch carol, 15th century

Entre le boeuf et l’âne gris
French traditional, 13th century (?)

Fum, fum, fum
Catalan carol, 17th century

Hoe leit dit kindeken
Dutch carol, 15th century (?)

Huron Carol
French - Canadian carol, 17th century

I wonder as I wander
Appalachian carol, 20th century

Ich steh' an deiner Krippen hier
Mel.: J. S. Bach (1736)

In 't stedeke van Nazareth
Dutch carol, anon., 15th century

Komt wilt u spoeden
Dutch carol, anon., 17th century

Mary had a Baby
Black spiritual carol, South Carol

O suver maecht van Ysrael
Dutch carol, anonymous, 15th century

O Tannenbaum
German traditional, 16th century

Te Harinui
New Zealand carol

Christmas Carols

Christmas is the feast of light and hope and a moment of celebration, reflection and consideration. Singing and listening to Christmas carols is, for many, an essential element of that celebratory and reflective atmosphere which Christmas has traditionally evoked.
A carol is a celebratory song, generally including both religious and secular elements but not necessarily exclusively associated with a church tradition. Carols often have a dance-like, folk music character. The word carol has its roots in the old French word carole, a circular dance in which the participants are accompanied by musicians, both singing and playing instruments. ‘Carole’, in turn, has its roots in the Latin word choraula (flautists accompany-ing a dance). In the Middle Ages, carols were popular as dancing songs. Later, new carols were composed, for example to accompanying a mystery play. This genre of theatrical performance came into existence on the fringes of the church as a form of visual education in which biblical events were depicted through dialogue and antiphonal song. Today, carols are almost always associated with Christmas, not least because of the famous broadcasts of A Festival of Nine Lessons and Carols by the choir of Kings College, Cambridge (UK).

Arrangements

The various carols featured on this CD include a broad variety of melodies, rhythms, sounds and colours. Ranging from Medieval Gregorian chant, via 17th century Spanish ‘villancicos’, to a 20th century carol from New Zealand, each has its own, often centuries old, identity linking us with the Christmas celebrations of widely contrasting cultures. Each carol has been arranged for this recording and each arrangement has sought to combine surprise with originality whilst never losing sight of the original material, rather like viewing a well-known landscape from a new perspective. A particularly fine example is Sybolt de Jong’s arrangement of ‘O Tannenbaum’.

CAROLS voor KERST

Kerstfeest is het feest van licht en hoop én het moment om te vieren, te reflecteren en te bezinnen. Het beluisteren en zingen van christmas carols levert voor velen een onmisbare bijdrage aan die vierende en bezinnende sfeer die het kerstfeest als vanouds oproept.
Een carol is een feestelijk lied, in het algemeen met zowel religieuze als wereldlijke elementen, maar niet noodzakelijkerwijs verbonden met een kerkelijke traditie en vaak met een dansachtig, volks karakter. Het woord carol is afgeleid van het oud-franse carole, een cirkel- of rondedans, waarbij de dansers worden begeleid door spelende en zingende musici. Carole is op haar beurt weer afgeleid van het Latijnse choraula (= fluitspelers bij een dans). Carols waren in de Middeleeuwen populair als dansliederen. Later worden carols nieuw gecomponeerd, bijvoorbeeld om een mysteriespel op te luisteren. Het mysteriespel ontstond in de marge van het kerkelijk gebeuren, uit een vorm van aanschouwelijk onderwijs waarbij geestelijken een gebeurtenis uit de bijbel verbeeldden via dialoog en beurtzang. Tegenwoordig worden carols vrijwel automatisch gekoppeld aan het kerstfeest, niet in de laatste plaats door de beroemde uitzendingen van A Festival of Nine Lessons and Carols door The Choir of Kings College, Cambridge (UK).

Arrangementen

De diverse carols laten een breed scala aan melodieën, ritmes, klanken en kleuren horen. Vanuit Middeleeuws gregoriaans, via de 17de eeuwse Spaanse villancicos, komen we zelfs op het spoor van een 20ste eeuwse carol van Nieuw-Zeelandse bodem. Iedere carol heeft zo z’n eigen, niet zelden eeuwenoude eigenheid en verbindt ons met kerstvieringen van uiteenlopende culturen. De carols zijn door drie arrangeurs van een passend arrangement voorzien. De arrangementen beogen herkenning, maar ook verrassing en originaliteit, waardoor als het ware een vertrouwd landschap vanuit een andere invalshoek kan worden beschouwd. Een mooi voorbeeld in dit verband is het arrangement van Sybolt de Jong over ‘O Tannenbaum’.